Monday, April 2, 2012

Mõistekaart õppetöös 4. nädal

Neljanda nädala ülesandeks valisin esitluse koostamise. See oli minu jaoks taaskord huvitav ülesanne. Läksin vist ka väheke hoogu, kuna mõistekaart sai lõpuks nii suur, et teksti pole enam võimalik hästi lugada. Tundub, et inforohkete teemade puhul tasuks slaidile panna eraldi jupikesi (alateemasid) mõistekaartist ning lõpuks manada kõik, et anda ülevaade milliseks pilt kujuneb. Esitlusel, mille koostasin, on käsitletud ainult üks osa lillekasvatuse teemast "Sibullilled".  Esitlus

No comments:

Post a Comment